22.11.2013

Ajatuksia kokemuskouluttajana toimimisesta

Kokemuskouluttajan taival omalla kohdallani alkoi järjestömme koulutuksella asiasta kiinnostuneille. Koulutukseen hakeutuminen johtui osin yksin tehtävän omaishoitajuuden sitovuudesta. Oli tarve saada tukea vertaisilta ja se oli yksi motivoiva tekijä. Halusin vaihtelua ja irtiottoa 24/7 rytmistä hoidettavan kanssa olemiseen. Toive oli, että pystyisin irrottautumaan edes hetkeksi ”hoitotilanteesta” lähtemällä kertomaan asiasta kiinnostuneille arjen haasteista. Kenties myös antamaan uutta näkökulmaa erilaisista tilanteista selviytymiseen. Tosin kotoa lähteminen vaati omat järjestelynsä sijaisen saamiseksi.

Omaan elämänhistoriaani nojaten uskon esimerkin voimaan löytää jaksamista elämän eri vaiheisiin. Tuen avulla on mahdollista herättää omaishoitajan omat voimavarat selviytymiseen. Katson, että kokemuskouluttajana pystyn tuomaan käytännössä koettuja selviytymiskeinoja. Tarjoamani aihe on Muistisairaan kohtaaminen omaishoitajan näkökulmasta. Kertyihän kokemukseni Alzheimerin tautia sairastavan läheisen rinnalla elämisestä. Jakamalla tukea antavaa tietoa kuulijoille, vahvistan myös omaa jaksamista.

Kysyntä koulutuksiin on ollut yllättävän vähäistä. Olisiko syynä se, ettei asiasta ole riittävästi tiedotettu tai sitten edustamani aihe ei ole riittävän kiinnostava. Ammatillisista oppilaitoksista on hyviä kokemuksia opiskelijoiden suhtautumisesta käytännössä koettujen asioiden avaamisessa. Elämänmakuisuus puhuttelee. Myös eläkeläiset ovat vastaanottavia, ehkä juuri aiheen nimikkeestä johtuen. Muistisairaus eri muodoissaan on lisääntyvä kansansairaus eliniän noustessa.

Valmistautuminen sovittuun esitykseen on itselleni tärkeää. Oppilaitoksille annettavan tiedon olen koonnut dioille, että esityksen eteneminen sujuisi järjellisessä järjestyksessä. Suunniteltu esitys kulkee mukana kätevästi muistitikulla. Samasta pohjasta on helppoa koota myös muihin tilanteisiin sopiva asiakokonaisuus.

Kokemukseni ovat myönteisiä eri kohderyhmien kohdalla. Muistisairauksia käsitelleessä seminaarissa, oppilaitoksissa ja samoin eläkeläisten kerhoissa kuulijat ovat esittäneet lisäkysymyksiä. Kiitosta on tullut henkilökohtaisesti tilaisuuden loputtua. Lisäksi esitystäni on suositeltu muillekin eläkeläiskerhoille. Eläkeikäisiä esitys puhuttelee erityisesti siksi, että monilla on ikääntyvä puoliso ja odotettavissa olevaa terveydentilaa on vaikea ennustaa.

Olen kiitollinen mahdollisuudesta jakaa kokemustani ja samalla saada arvokasta sisältöä omaan elämääni. Suosittelen kokemuskouluttajaksi lähtemistä henkilöille, jotka tuntevat asian joko henkilökohtaisen sairauden tai läheisen tukemisen kautta.

Yki
Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ry:n kokemuskouluttaja

Takaisin