8.11.2017

Kuntoutusportin kuukauden kirja: Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi -kirja julkaistu

Kuntoutusportin Kuukauden kirja: Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi

Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi antaa kehitystyön tekijöille tietoa siitä, kuinka asiakas voidaan ottaa osaksi palveluiden kehitystyötä. Teos esittelee erilaisia menetelmiä, joilla kehittäjäasiakkuutta voidaan vahvistaa, sekä käytännön kokemuksia palveluiden kehittämisestä yhdessä asiakkaiden kanssa.”

Kuntoutusportin Kuukauden kirja: Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi

Takaisin