20.12.2013

Kokemuksen polku

Kokemukseni kokemuskouluttajaluennoista

Olen pätevöitynyt näyttötutkinnon avulla kokemuskouluttajaksi joulukuussa 2009. Lisäksi olen käynyt kahden päivän mittaisen jatkokurssin Varalan urheiluopistolla lokakuussa 2011. Kokemusta luennoista kokemuskouluttajan on varsin vaatimaton, vain kaksi. Ensimmäisen näistä luennoista (tai voinee niitä kutsua myös pieniksi esiintymisiksi) olen saanut pitää syksyllä 2011 ja toisen keväällä 2012. Molemmat näistä luennoista olen pitänyt Hämeen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelman opiskelijoille. Tosin eri ryhmä oli kuulolla eri kerroilla.

Ensimmäinen kerta oli ehkä kaikkein haastavin, mutta hyvin miellyttävä ja avartava. Toiseen luentopyyntöön oli jo todella helppoa suostua, sillä ensimmäisen kerran jälkeinen palaute oli hyvää ja rohkaisevaa. Luentoni rakenne on esitetty muutaman PowerPoint -dian avulla, mutta ilman sitäkin se varmaan toimisi. Lähinnä diaesitys on oman muistini ja esitykseni tukena. Lisäksi diat auttavat minua esittämään kokemukseni kronologisessa järjestyksessä.

Toisella kerralla sain kuunnella myös muiden potilasjärjestöjen kokemuskouluttajien luentoja. Kun siirtyy esiintyjästä kuuntelijaksi voi saada pieni sekä hyviä että rakentavia vinkkejä omaan esitykseen. Näiden kahden eri esiintymiseni aikana minulla on ollut tunne, että opiskelijat ovat saaneet hyvin ihmisläheistä ja koulutusta ja olen pyrkinyt olemaan hyvin avoin ja rohkaisemaan kysymään aroistakin asioista.

Se, että voi esittää oman sairautensa ”kokemusten polkua” luentomaisesti, vaatii etäisyyttä sairauden vaikeimpiin vaiheisiin. Olen käynyt molempina kertoina luennon vaiheet läpi mielessäni ennakkoon ja miettinyt etukäteen kohtia, joissa voin herkistyä. Kun esityksen nämä kohdat/kokemukset ovat tiedossa, olen pystynyt kertomaan niistä tunteella, mutta herkistymättä liikaa. Tietoisuus siitä, että olen jakamassa tietoa omista kokemuksista tuleville terveydenhuollon ammattilaisille, on antanut takautuvasti uskoa omiin pieniin ”taisteluihin” terveydenhuoltojärjestelmämme verkossa. ”Elämä on taistelua – ihanaa taistelua. Minna Canth.

Kirjoittaja on Psoriasisliiton kokemuskouluttaja

Takaisin