Kouluttautuminen kokemustoimijaksi

Kaikilla kokemuskouluttajana toimivilla henkilöillä tulee olla pätevyys toimia kokemuskouluttajana. Kokemuskouluttajan pätevyyden saa osallistumalla kokemuskouluttajan peruskoulutukseen.

Peruskoulutuksia toteutetaan järjestöjen itse järjestäminä ja järjestöjen yhdessä järjestäminä koulutuksina. Myös alueelliset ohjausryhmät järjestävät joillain alueilla kokemuskouluttajien peruskoulutuksia.

Peruskoulutuksesta saa perusvalmiudet toimia kokemuskouluttajana: Esiintymistaidon koulutusta ja harjoittelua, oman tarinan rakentamisen taitoja ja jäsentämistä, sekä yleisiä periaatteita kokemuskouluttajuuteen liittyen. Peruskoulutukset ovat laajuudeltaan noin 40 tuntia, ja ne jakautuvat kontaktiopetukseen ja ennakko- ja välitehtäviin.

Kokemuskoulutusverkoston jäsenjärjestöt ovat hyväksyneet vuonna 2010 yhteisen peruskoulutusmallin, jonka mukaisesti uusia kokemuskouluttajia koulutetaan eri puolilla Suomea. Tavoitteena on turvata kokemuskouluttajien tiedolliset ja taidolliset valmiudet riippumatta siitä, missä päin Suomea koulutukseen osallistuu. Tällä tavoitellaan laadukkaan ja sertifioidun kokemuskoulutusmallin kehittymistä Suomeen.

Kunkin kokemuskouluttajan oma valtakunnallinen taustajärjestö vastaa kokemuskouluttajiensa pätevyydestä ja järjestävät mahdollisuuksien mukaan jatkokoulutusta/virkistystoimintaa kokemuskouluttajilleen esim. muiden järjestöjen kanssa yhteistyössä. Taustajärjestö toimii aina kokemuskouluttajan ns. kotipesänä, ja taustajärjestöjen on oltava tukemassa kokemuskouluttajiensa toimintaa.