31.05.2018

Kokemustietoa hyödyntämällä asiakaslähtöisempiä palveluja maakuntiin

Kokemustietoa hyödyntämällä asiakaslähtöisempiä palveluja maakuntiin

Järjestöjen koordinoima kokemustieto auttaa lisäämään asiakkaiden osallisuutta kunnissa ja maakunnissa. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt tunnistavat ja edustavat laajasti oman asiakasryhmänsä erityistarpeita – siksi järjestöt ovat oikea kumppani asiakaslähtöisyyttä suunniteltaessa.

Järjestöjen kokemustoimijat ovat tehtäväänsä koulutettuja henkilöitä, joilla on pitkäaikaissairaus tai vamma ja jotka välittävät kokemustietoa ammattilaisille. Kokemustoimija voi osallistua kokemustiedollaan palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin sekä ammattilaisten ja opiskelijoiden koulutukseen.  Valtakunnallisesti kokemustoimintaa koordinoi kokemustoimintaverkosto, johon kuuluu 36 sosiaali- ja terveysalan järjestöä, 18 alueellista ohjausryhmää sekä niiden kautta yli 500 koulutettua kokemustoimijaa ympäri Suomea.

Järjestöt ja kokemustoimintaverkosto haluavat olla mukana maakuntien kanssa yhdessä rakentamassa mallia, jonka avulla kokemistietoa voidaan välittää järjestölähtöisesti erilaisiin kehittämistarpeisiin maakuntatasolla.

Mielenterveys- ja päihdekentällä käytetään pääasiassa kokemusasiantuntija-termiä, muissa sosiaali- ja terveysalan järjestöissä toimijat ovat pääasiassa kokemustoimijoita.

Miten päättäjänä voit hyödyntää kokemustietoa? Etsi uusia näkökulmia ja hyödynnä kokemustietoa työssäsi. Ota kokemustoimija seuraavaan kehittämispäivääsi puhujaksi tai hae sopiva kokemustoimija tuomaan työryhmätyöskentelyyn asiakasnäkökulma.

 

Honkala Lauri
Suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto

Takaisin