14.03.2018

Kokemustoimintaverkoston sähköiset palautelomakkeet käyttöön

Järjestöillä ja alueellisilla ohjausryhmillä on ollut puutteellisesti seurantatietoa kokemustoimijoiden tehtävien määrästä ja sijoittumisesta eri puolilla Suomea. Myöskään opettajien/tilaajien ja opiskelijaryhmien palautetta ei ole systemaattisesti pystytty aikaisemmin keräämään.

Kokemustoimintaverkoston jäsenjärjestöt ovat ottaneet nyt käyttöön sähköiset palautekyselyt opettajille, opiskelijoille ja kokemustoimijoille. Kyselylomakkeet löytyvät verkkosivujen ”palaute”-välilehdeltä, jonka alle kyselyt on sijoitettu.

Nyt ja jatkossa kyselyihin pääsee täältä: www.kokemuskoulutus.fi/palaute/

Tällä hetkellä opiskelijoille ja opettajille suunnattu kysely on tarkoitettu vain oppilaistosten käyttöön! Tulevaisuudessa tehdään myös palautelomakkeet kokemustoimijoiden erilaisiin asiantuntija- ja kehittämistehtäviin.

Takaisin