Med expertutbildning avses verksamhet där man inom social- och hälsovårdsutbildning använder erfarenhetsbaserad kunskap som komplement till annan undervisning.

Läs mera

Genom expertutbildningen får man möjlighet att av långtidssjuka och personer med funktionshinder få lära sig hur det är att leva med en sjukdom eller ett funktionshinder, och av anhöriga hur en allvarlig sjukdom eller ett allvarligt funktionshinder påverkar de anhörigas liv.

Databank 👥

Via Databanken kommer du direkt till en förteckning över experter som representerar olika sjukdomsgrupper och organisationer på olika håll i Finland.

Om du eller din organisation inte ännu har ett användarnamn, kan du ansöka om ett med denna blankett.