Via Databanken kommer du direkt till en förteckning över experter som representerar olika sjukdomsgrupper och organisationer på olika håll i Finland.

Du behöver ett användarnamn för att logga in.

Om du eller din organisation inte ännu har ett användarnamn, kan du ansöka om ett med denna blankett.

Vänligen notera följande innan du kontaktar en expert:

För att undvika onödiga förfrågningar, kontrollera att experten verkar nära din egen utbildningsenhet och inte på annat håll i Finland. Det är också möjligt att skicka en förfrågan till en expert som verkar utanför din region, men bered dig då på att betala resekostnaderna också i ett sådant fall.

Uppge redan vid den första kontakten vilken ersättning experten får för sitt anförande. Vi rekommenderar att arvode alltid betalas. Ett besök på en utbildningsenhet ska inte orsaka experten kostnader, varför en ersättning av expertens resekostnader är ett minimikrav.

Vi rekommenderar också att du i din förfrågan nämner bl.a. följande saker för att det ska vara lättare för experten att planera sitt anförande:
  • Målgrupp (t.ex. närvårdare, sjukskötare, fysioterapeut, socionom)
  • Vilken årskurs det är fråga om
  • Ungdoms- eller vuxengrupp
  • Gruppens storlek
  • Eventuell synvinkel eller eventuellt tema (t.ex. rehabilitering, parrelation) som du vill ska ingå i anförandet
  • Vilken utrustning det finns i undervisningslokalen: flaptavla, datorprojektor m.m.
  • Mötesplats före anförandet och tillgänglighet ifall experten har ett funktionshinder.