Regional styrgrupp

Expertverksamhetens regionala styrgrupp är det samarbetsorgan som organiserar och leder expertverksamheten i regionen. Den regionala styrgruppen ansvarar för koordinering och utveckling av expertutbildningsverksamheten i sin region och för kontakterna till regionens utbildningsenheter.

Styrgrupperna är olika stora. Vanligen består de av representanter för experter, utbildningsenheter och organisationer. Gruppen väljer inom sig en ordförande eller kontaktperson och fastslår mandatperiodens längd och gruppens beslutförhet och beslutar om andra ärenden kring verksamhetens organisation.

När nya styrgrupper bildas bör man informera och marknadsföra om det till alla medlemmar och lokalföreningar i expertutbildningsnätverket. På så sätt får verksamheten nya aktörer och ansvariga, och verksamhetens transparens ökar.

Styrgruppens uppgifter:

  • Koordinerar verksamheten i regionen
  • Kommer överens om praktiska arrangemang med utbildningsenheterna
  • Sammankallar till och ansvarar för årliga möten
  • Eftersträvar att årligen anordna rekreation och informella möten för regionens experter
  • Stöder experterna vid behov, d.v.s. hjälper dem med bland annat stresshantering och arbetsmotivation i samarbete med de organisationer som står bakom experterna
  • Ansvarar för marknadsföring av verksamheten till regionens läroinrättningar
  • Styrgruppen sammanträder vid behov, t.ex. fyra gånger om året.