Att utbilda sig till expert

Alla experter ska ha behörighet för uppdraget. Behörighet får man genom att delta i grundutbildningen för experter.

Organisationerna anordnar själva grundutbildning, men grundutbildning anordnas också i samarbete med andra organisationer. I vissa regioner anordnar också de regionala styrgrupperna grundutbildning för experter.

Grundutbildningen ger grundläggande färdigheter för expertuppdraget: Utbildning och övningar i konsten att uppträda, förmåga att bygga upp och strukturera sin egen berättelse samt allmänna principer om expertuppdraget. Grundutbildningen omfattar cirka 40 timmar och består av närundervisning samt förhands- och mellanuppgifter.

Expertutbildningsnätverkets medlemsorganisationer godkände år 2010 ett gemensamt grundutbildningsprogram som används av alla som anordnar expertutbildning runtom i Finland. Målet är att garantera experterna samma kunskaper och färdigheter oavsett var i Finland de deltar i utbildningen. Med detta eftersträvar vi att utveckla en högklassig och certifierad expertutbildningsmodell i Finland.

Varje expert har en riksomfattande organisation i bakgrunden. Organisationen ansvarar för sina experters kompetens och anordnar så långt det är möjligt fortbildning/rekreationsverksamhet för sina experter, t.ex. i samarbete med andra organisationer. Organisationen står alltid bakom experten och bör backa upp sina experters verksamhet.