Aktörer

Expertnätverket har spritt sig till olika delar av landet. Samarbetsformerna är mycket varierande i de olika regionerna beroende på antalet utbildningsenheter i regionen och de regionala behoven. Vi strävar efter att utveckla samarbetet i alla regioner där expertverksamhet redan finns och att värva fler utbildningsenheter med i verksamheten. Samarbetet koordineras oftast av en regional styrgrupp. Styrgruppen består av representanter för de experter, lärare och organisationer som finns i regionen.