Lapin ohjausryhmä 2014

Kokemuskouluttajuus Lapissa

Lapin kokemuskouluttajat ovat maantieteellisesti jakaantuneet Meri-Lapin ja Rovaseudun kokemuskouluttajiin. Osa Rovaniemellä toimivista kokemuskouluttajista toimii Neuvokkaan sateenvarjon alla noudattaen siellä laadittuja ohjeistuksia ja saaden Neuvokkaalta tukea toimintaansa ja omaan hyvinvointiin. Muutoin Lapin kokemuskouluttajat toimivat valtakunnallisesti sovittujen ohjeistusten mukaisesti ja heidän toimintansa tukena on kokemuskouluttajien Lapin alueellinen ohjausryhmä. Meri-Lapin alueella kokemuskouluttajien toimintaa tukee yhteistyössä myös Pohjoisen Yhteisöjen Tuki – Majakka ry, antaen mm. tietoteknistä markkinointitukea ja tiloja kokemuskouluttajien käyttöön.

Lapin alueellinen ohjausryhmä koostuu puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi oppilaitos-, järjestö- ja kokemuskouluttajaedustajista. Ohjausryhmä kokoontuu 2 kertaa vuodessa. Ohjausryhmän lisäksi toimii työrukkanen, joka pohtii, keskustelee ja toteuttaa käytännön tukitoimia kokemuskouluttajien toiminnan tukemiseksi. Työrukkaseen kuluu 7 henkilöä ja se kokoontuu tarvittaessa.

Lapin kokemuskouluttajat toimivat myös itse oman toimintansa tukena järjestäen pari kertaa vuodessa vertaistapaamisia. Vertaistapaamiset toimivat keskustelualustana kokemuskouluttajille itselleen tärkeistä asioista. Vertaistapaamisia järjestetään keväällä Meri-Lapin alueella ja syksyllä Rovaseudun alueella. Vertaistapaamiset eivät ole sidoksissa ohjausryhmän toimintaan.

Lapin alueella on järjestetty myös peruskoulutuksia ja viimeisimpään koulutukseen otettiin mukaan myös mentorointi ja laadittiin mentorointisopimus. Tavoitteena on myös miettiä jatkokoulutuksen toteuttamisen eri mahdollisuuksia.

Oppilaitoksissa järjestettävien luentojen lisäksi Meri-Lapin alueen kokemuskouluttajat ovat pitäneet kaikille avoimia luentoja yhteistyössä kansalaisopistojen kanssa. Viime lukuvuonna luentoja pidettiin Keminmaassa, tänä lukuvuonna luennot pidetään Kemissä. Ensi vuoden osalta neuvottelut ovat käynnissä. Ensi vuonna myös Rovaseudulla pidetään kevätlukukauden mittainen luentosarja.

Kokemuskouluttajat pitävät näkyvyyttä yllä myös osallistumalla mm. Länsi-Pohjan keskussairaalassa pidettävään järjestöpisteeseen tuoden kaikelle kansalle tietoa kokemuskouluttajuudesta. Näkyvyyden edistämiseksi olemme myös järjestämässä varainkeruuta saadaksemme alueen kokemuskouluttajille yhtenäiset asut markkinointi tilaisuuksiin. Luennoille he osallistuvat edelleen omina itsenänsä.

Ohjausryhmän edustajat

Kokemuskouluttajat:

Pohjanen Tiina Aivovammaliitto ry

Kuusela Raili Suomen Kilpirauhasliitto ry

Koivumies Reijo Aivoliitto ry

Hautaniemi Riitta Keliakialiitto ry

Järjestöjen edustajat:

Uusitalo Marjatta Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja Läheiset ry

Väänänen Päivi Kuuloliitto ry

Kemi Anna-Liisa Suomen Nivelyhdistys ry

Opetusyksikön edustajat:

Räty Rauni Lapin AMK

Vaarala Teija Lappia

Tolvanen Taimi Lapin AMK

 

Yhteystiedot

Puheenjohtaja/yhteyshenkilö
Mäyrä Tarja, Suomen Reumaliitto ry
p. 040 749 0766
tarja.mayra@gmail.com

 

Sihteeri/yhteyshenkilö
Perttunen Minna, Suomen kipu ry
p. 045 349 0600
minna.perttunen@suomenkipu.fi