Organisationer

Folkhälsoorganisationerna är intresseorganisationer för olika sjukdomsgrupper. En expert arbetar aldrig ensam utan representerar alltid en organisation som hör till expertnätverket. Organisationerna ansvarar för att de som utses till experter är lämpliga för uppdraget. Organisationens uppgift är också att upprätthålla expertens kunskaper och färdigheter och att erbjuda experten fortbildning och arbetsledning. I varje organisation i nätverket finns en kontaktperson och ett register över kompetenta experter.