Projektets styrgrupp

Den nationella styrgruppen för expertutbildning utarbetar riktlinjer, huvudprioriteringar och principer för organisationernas gemensamma expertutbildningsverksamhet. Styrgruppen har som mål att stödja utvecklingen av regionala strukturer och att få en koordinerad och enhetlig expertmodell att rota sig på olika håll i Finland.

Styrgruppens medlemmar år 2013:

Experter:

Eila Pethman, Psoriasisliitto ry
Jukka Tahvola, Parkinsson-liitto ry

Utbildningsenheternas representanter:

Helena Haapanen, Turun lääketieteellinen tiedekunta Petri Karoskoski, Tampereen aikuiskoulutuskeskus

Organisationernas representanter:

Sirpa Pajunen, Iholiitto ry. (puheenjohtaja)
Kati Multanen, Diabetesliitto ry. (varapuheenjohtaja)
Pia Hytönen, Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry.
Annukka Tuovinen, Parkinson-liitto ry.

Styrgruppens permanenta sammansättning består dessutom av en representant för den administrativa organisationen, Jaana Hirvonen, utvecklingsdirektör, Reumaförbundet i Finland och en anställd, Lauri Honkala, planerare, Reumaförbundet i Finland. Vid ärenden som rör styrgruppen vänligen kontakta: lauri.honkala (@) reumaliitto.fi