Utbildningsenheter

Till expertnätverket hör i dag 63 utbildningsenheter inom utbildning på andra stadiet, yrkeshögskolor och medicinska fakulteter. De utbildningsenheter som har anmält sig till samarbetet har utsett en kontaktperson bland sin personal och förbundit sig att främja expertverksamheten i sin egen enhet.

Utbildningsenheter

 • Ammattiopisto Lappia
 • Ammattiopisto Livian
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • Faktia: Turku & Kankaanpää
 • Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos – Hesote
 • Helsingin yliopisto
 • Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kuopion kampus
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Jämsä ammattiopisto
 • Jyväskylän ammattiopisto
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Kaarinan sosiaalialan oppilaitos
 • Kainuun ammattiopisto
 • Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos
 • Kemi-Tornio ammattikorkeakoulu
 • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä
 • Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu
 • Koulutuskeskus Salpaus
 • Koulutuskeskus Tavastia
 • Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
 • Laurea ammattikorkeakoulu
 • Livia, Turku
 • Keuda Tuusula
 • Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Mikkelin ammattikorkeakoulu
 • Naantalin ammattiopisto
 • Oulun ammattikorkeakoulu
 • Oulun Seudun Ammattiopisto
 • Oulun PSK Aikuisopisto
 • Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
 • Pohjois-Karjalan ammattiopisto
 • Rovaniemen ammattikoreakoulu
 • Saimaan ammattikorkeakoulu
 • Salon kaupan ja terveydenhuollon ammattiopisto
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Savon ammatti- ja aikuisopisto: Iisalmi, Kuopio ja Varkaus
 • SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Harjavalta
 • Savonia ammattikorkeakoulu: Iisalmi ja Kuopio
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Tampereen yliopisto
 • Turun Aikuiskoulutuskeskus
 • Turun ammatti-instituutti
 • Turun ammattikorkeakoulu: Turku ja Salo
 • Turun yliopisto
 • Vaasan aikuiskoulutuskeskus
 • Vaasan ammattikorkeakoulu
 • Winnova: Pori ja Rauma