31.10.2014

Tieni kokemusasiantuntijaksi

“Haluan valottaa hiukan tietäni kokemusasiantuntijaksi, joka nykyään olen. Miten minusta tuli sellainen ja miten siitä voi tulla uusi mahdollisuus?

Kokemukseni pohjautuu sisäilman epäpuhtauksille altistumiseen, oireiluun ja sitä myöten sairastumiseen vuosien “kokemusten” kautta. Olen sisäilmasta sairastuneiden kokemusasiantuntija. Kiitos siitä, että voin olla  kokemuskouluttajien kokemuskouluttajapankissa, vaikka nimikkeeni onkin kokemusasiantuntija.

Kerran tällainen kokemus karttui minulle, halusin hyödyntää sen ja hakeuduin vuonna 2013 Hengitysliiton järjestämään kokemusasiantuntija- koulutukseen. Siellä sain työstää omaa tarinaani yhdessä muiden kokeneiden kanssa. Etäisyyden saaminen kokemukseeni on auttanut minua hahmottamaan mikä tällä saralla voisi olla minun työkenttäni. Muiden kokemusasiantuntijoiden tarinat ja taustat auttavat suhteuttamaan myös omaa asiaa. Meitä valmistui 2013 10, joista täällä Pohjois-Suomessa toimii tällä hetkellä kolme. Tehtävää on paljon – niin myös tekijöitä. Yksin tämän asian kanssa ei tarvitse tehdä työtä. Myös kuulijakuntaa riittää. Lainatakseni erästä viisautta, jonka taannoin löysin “Kukaan meistä ei ole niin fiksu kuin me kaikki yhdessä “ , on käynyt myös toteen tällä saralla.

Sairastumisen tiellä oma kokemukseni karttui koulumaailmassa yli 15-vuoden ajalta. Ehkäpä siksi tunnen luontevasti vetoa työskennellä kokemusasiantuntijana tehden parhaani lasten, nuorten ja yleisesti ottaen oppilaitoksissa työskentelevien  puolesta varhaisen puuttumisen periaatteella alalla kuin alalla, jotka jotenkin liittyvät ihmisiin, joilla riski altistua tai kohdata altistunut ihminen.

Perustaessamme vanhempainyhdistyksen tänne Pohjois-Pohjanmaalle olen saanut siellä viedä viestiä eteen päin terveellisestä sisäilmasta, epäkohtiin puuttumisesta ja jopa koulun sulkemisesta. Tätä en ole tehnyt yksin, vaan on löytynyt ihmisiä, jotka tulevat toimintaan mukaan. Roolini on ollut olla aloitteen tekijä ja verkoston luoja asioihin puuttumisessa, koska kokemukseni antaa vankan omakohtaisen kokemuksen sekä tietopohjan asiasta. Kunnasta on löytynyt moniammatillisessa työryhmässä paikka ja aika asialleni. Paikallinen hengitysyhdistys on ottanut vastaan kokemukseni jakamisen mm järjestäen koulutusillan, jossa kerroin terveellisen sisäilman merkityksestä koululaiselle. Yksittäisen ihmiset myös ottavat minuun yhteyttä asiassa kysellen neuvoa.

Tätä nykyä toimin Hengitysliiton järjestämässä toisessa kokemusasiantuntija-koulutuksessa ns apukouluttajana. On ollut avartavaa katsoa asioita jälleen uudesta näkövinkkelistä ja olla  hetken rinnalla kulkija uusien kokemusasiantuntijoiden taipaleella. Jälleen on valmistumassa aikamoisia toimijoita, jotka voivat omalta osaltaan tehdä tätä työtä.

Nykyään voin hyödyntää aiemmat koulutukseni sekä kokemukseni myös tällä sisäilman epäpuhtauksien kentällä. Tehdessäni kunnassa opetussuunnitelma työtä voin viedä jatkuvasti viesti turvallisen ja terveellisen työympäristön merkityksestä.  Katson, että ei ole lainkaan haitaksi, että työnohjaajan koulutukseni maustettuna kokemusasiantuntijuudella,  saa jalan sijan ihmisten kohtaamisessa. Kuten jo aiemmin mainitsin on ideani varhainen puuttuminen ja ennalta ehkäisy. Sen viestin vieminen on tärkeää henkilöille, jotka ovat avain asemassa näissä asioissa. Lisäksi jo altistuneille  ja sairastuneille haluan olla toivon herättäjä, että vaikeastakin tilanteesta voi selvitä ja suunta on aina ylöspäin. “ Kaveria ei jätetä!

Outi, Hengitysliiton kokemusasiantuntija

Takaisin