Toimijat

Kokemustoimintaverkosto on levittäytynyt ympäri Suomea. Alueellisia ohjausryhmiä toimii 18:sta eri alueilla Suomessa. Yhteistyön muodot eri alueilla ovat hyvin erilaiset, alueellista tarpeista ja resursseista johtuen. Yhteistyötä pyritään kehittäämään kaikilla alueilla, joissa kokemustoimintaa on ja uusia opetusyksiköitä, sairaanhoitopiirien edustajia ja sidosryhmiä pyritään saamaan mukaan toimintaan. Yhteistyön koordinoijana toimii usein alueellinen ohjausryhmä. Ohjausryhmä koostuu alueella toimivista kokemuskouluttajista/-asiantuntijoista, opetusyksiköiden ja sote-alan edustajista, sekä järjestöjen edustajista.