Joensuun ohjausryhmä

Joensuussa koulutettiin kokemuskoulutuksesta pätevää -hankkeen aikana v. 2009 kokemuskouluttajia. Ohausryhmä perustettiin Joensuuhun elokuussa 2011.

Toimijat

Joensuun ojausryhmässä toimii eri opetusyksiköiden, järjestöjen ja kokemuskouluttajien edustajia.

Kokoonpano 2011

Kokemuskouluttajat
Mika Kasurinen, Mielenterveyden keskusliitto
Jussi Laakkonen, Munuais- ja maksaliitto
Seija Lappalainen, Lihastautiliitto
Tapani Meriläinen, Invalidiliitto
Heli Saloranta, Suomen MS-liitto

Opetusyksiköiden edustajat
Antti Alamäki, Pohjois-Karjalan amk
Kirsi Tanskanen, Pohjois-Karjalan amk
Henna-Riikka Lonka, Pohjois-Karjalan ammattiopisto

Järjestöjen edustajat
Lea Lihavainen, Opintotoiminnan keskusliitto (Ohjausryhmän pj.)
Annukka Tuovinen, Suomen Parkinsonliitto (Ohjausryhmän kummi)
Helena Rokkonen, Munuais- ja maksaliitto (Ohjausryhmän kummi)

Ohjausryhmän yhteystiedot

Yhteyshenkilö: Lea Lihavainen, ohjausryhmän puheenjohtaja, Opintotoiminnan keskusliitto
Puhelin: 040 7177 018
Sähköposti: lea.lihavainen@ok-opintokeskus.fi