Lapin kokemustoimijat

Lapin kokemustoimijat sijoittuvat maantieteellisesti laajalla alueelle. Välimatkoista huolimatta Lapissa toimitaan yhdessä. Kokemustoimijoita yhdistää kokemustieto erilaisista elämän tilanteiden haasteista. He ovat avainhenkilöitä kertomaan kokemuksiaan asiakkaana ja potilaana olemisesta ja kohdatuksi tulemisesta palvelujärjestelmässä, sekä tuen, hoivan ja palveluohjauksen tilanteista ja saatavuudesta. Kokemustoimijoilla on myös vankka tietopohja järjestöjen roolista ja toiminnasta osana palvelujärjestelmää.

Lapin kokemustoimijat järjestävät pari kertaa vuodessa yhteisiä vertaistapaamisia, joissa toimijat voivat keskustella itselleen tärkeistä asioista ja jakaa kokemuksiaan. Kokemustoimijoille järjestetään yhteisiä virkistystapahtumia. Keväällä 2016 järjestetään jatkokoulutus.

Lapin kokemustoimijoille on työnohjausta Meri-Lapin alueella ja Rovaniemellä. Lapissa on käytössä mentorointimalli, jossa pitempään toimineet kokemustoimijat tukevat uusia toimijoita.

Lapissa järjestetään kaikille avoimia kokemusluentoja kansalaisopistoissa. ”Täyttä elämää sairaudesta huolimatta”- luentosarjaa on pidetty jo Keminmaassa, Kemissä, Rovaniemellä ja Torniossa.

Lapin kokemustoimijat näkyvät ja kuuluvat monessa suunnassa. Kokemustoimijat löytyvät osoitteesta www.lappilaiset.fi (Lapin kokemukselliset asiantuntijat). Kokemustoimijat ovat esillä myös erilaisissa tapahtumissa ja mm. Länsi-Pohjan keskussairaalassa pidettävässä Järjestötietopisteessä. Rovaniemellä lisätään toimijoiden näkyvyyttä terveysasemilla.

Lapin kokemustoimijat tekevät aktiivista yhteistyötä muiden kokemuksellisen kentän toimijoiden kanssa. Keväällä ja syksyllä 2016 järjestetään Lapin alueen kaikkien kokemuksellisen kentän toimijoiden yhteiset kehittämispäivät. Rovaniemen Järjestötalo tarjoaa alueen eri kokemuksellisille asiantuntijoille yhteisen työnohjaus- ja vertaissparrausryhmän.

Lapin ohjausryhmä

Lapin alueellinen ohjausryhmä on perustettu vuonna 2011. Ohjausryhmän tehtävänä on vastata alueensa kokemustoiminnan kehittämisestä. Ohjausryhmä kokoaa kaikki Lapin kokemustoimijat yhteen tarjoten mm. tukea, koulutusta ja virkistystä.

Lapin alueellinen ohjausryhmä koostuu kokemuskouluttaja-, oppilaitos- sekä tausta- ja tukijärjestöedustajista. Ohjausryhmä kokoontuu noin 4 kertaa vuoden aikana.

Ohjausryhmässä mukana olevat tukijärjestöt Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry, Rovaniemen Neuvokas ja Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry tarjoavat kokemustoimijoiden käyttöön kokoustiloja ja etäyhteydet sekä antavat tukea mm. markkinointiin.

Lapin ohjausryhmän jäsenet vuonna 2018–2019

Kokemustoimijat
Minna Perttunen, Suomen Syöpäyhdistys
Mirva Jänesaro, Neuroliitto
Eero Knuuti, Aivoliitto
Riitta Hautaniemi, Keliakialiitto

Taustajärjestöt
Päivi Kostamo, Kuuloliitto
Raili Kuusela, Kilpirauhasliitto
Sinikka Myllyoja, Neuroliitto
Virpi Lumimäki, Aivoliitto

Oppilaitokset
nimetään myöhemmin, Ammattiopisto Lappia
nimetään myöhemmin, Lapin yliopisto
Tarja Tenhunen, Lapin koulutuskeskus Redu
Rauni Räty, Lapin ammattikorkeakoulu

Tukijärjestöt
Tanja Sälevä, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Mervi Kestilä, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Tuula Huttunen-Koivumaa, Pohjoisen yhteisöjen tuki Majakka ry
Suvimaria Saarenpää, Rovaniemen Neuvokas
Riikka Wikström, Rovaniemen Järjestötalo – Järjestöpiste Joiku

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja
Mervi Kestilä, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
mervi.kestila at lapinsote.fi

Varapuheenjohtaja
Tanja Sälevä, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
tanja.saleva at lapinsote.fi

Sihteeri
Rauni Räty, Lapin AMK
rauni.raty at lapinamk.fi