Lappeenrannan ohjausryhmä

Toiminta

  • Kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa
  • Suunnittelee, toteuttaa ja seuraa toimintaa
  • Muistiot lähetetään ohjausryhmän jäsenille ja kaikille kokemuskouluttajille
  • Puheenjohtajaa ja sihteeriä ei ole, jokainen laatii muistion vuorollaan
  • Yhdyshenkilö pitää yhteyttä kokemuskouluttajiin

Ohjausryhmän kokoonpano 2013

Yhteyshenkilö: Sirkku Perttula, Suomen MS-liitto ry
Puhelin: 050 495 2422
Sähköposti: sirkku.perttula @ gmail.com

Iholiitto ry: Tuula Ahlberg
Suomen CP-liitto ry: Olavi Härkönen
Suomen Nivelyhdistys ry: Seija Värtö
Saimaan AMK: Pia Halonen ja Kaija Siitonen