Kokemuskoulutus Oulun seudulla

Oulun seudulla kokemuskouluttajatoiminnassa on mukana 59 kokemuskouluttajaa, 26 järjestöä/ yhdistystä ja seitsemän oppilaitosta.

Kokemuskoulutussopimuksen ovat tehneet:
Ammattiopisto Luovi
Oulun aikuiskoulutuskeskus
Oulun Diakoniaopisto
Oulun seudun ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö
Oulun seudun ammattiopisto Kontinkankaan yksikkö
Oulun seudun setlementti ry
PSK –Aikuisopisto

Alueellinen ohjausryhmä:

Ohjausryhmään kuuluu tällä hetkellä edustajat kaikista oppilaitoksista ja kymmenestä yhdistyksestä / järjestöstä. Ohjausryhmän jäsenistä on koottu viestintä- ja koulutustyöryhmät.

Puheenjohtaja: Liisa Pitzén liisa.pitzen @invalidiliitto.fi (Invalidiliitto ry.)
Sihteeri: Terhi Kantanen terhi.kantanen @kumppanuuskeskus.fi (Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry.)
Airi Kananen airi.kananen @luovi.fi (Ammattiopisto Luovi)
Anne Mustakangas-Mäkelä Anne.Mustakangas-Makela @vuolleoulu.fi, (Vuolle)
Anne Jauhonen Anne.Jauhonen @odl.fi (Oulun Diakoniaopisto)
Annukka Oksman-Hiukka annukka.oksman-hiukka @vuolleoulu.fi (Vuolle)
Elina Seppänen, elina.seppanen @adhd.fi (ADHD-liitto ry)
Hanna Leinonen ha.leinonen @gmail.com, (Oulun reumayhdistys ry)
Hannele Kaikkonen hannele.kaikkonen @psk.fi (PSK-Aikuisopisto)
Hilkka Lahti hilkka.lahti @musili.fi (Munuais- ja maksaliitto)
Jukka Tauriainen jukka.tauriainen @parkinson.fi (Suomen Parkinson-liitto ry)
Katja Kuusela katja.kuusela @gmail.com
Kirsi Törmänen kirsi.tormanen @osao.fi (OSAO)
Maarit Lampela maarit.lampela @osmy.fi (Oulun Seudun Muistiyhdistys ry)
Marja-Leena Huoviala marjaleena.huoviala @gmail.com (Oulun seudun Astma- ja Allergiayhdistys ry)
Päivi Isojärvi paivi.isojarvi @hyvanmielentalo.fi (Hyvän Mielen talo ry)
Riitta Prittinen-Maarala riittaprittinenmaarala @gmail.com (Raudaskylän kristillinen opisto)
Sanna Saarimaa sanna.saarimaa @neuroliitto.fi (Neuroliitto)
Sirkku Mäkivuoti sirkku.makivuoti @oakk.fi (OAKK)
Anne Savuoja anne.savuoja @psori.fi (Psoriasisliitto ry)
Päivi Suuniittu paivi.suuniittu @hengitysliitto.fi (Hengitysliitto ry)
Piia Jolla piia.jolla @cp-liitto.fi (Suomen CP-liitto ry)

Ohjausryhmän keskeisinä tehtävinä on toiminnan koordinointi Oulun seudulla, sopimusten tekeminen oppilaitosten ja yhdistysten kanssa, yhteydenpito yhdistyksiin, markkinointi, koulutusten järjestäminen ja kokemuskouluttajien jaksamisen tukeminen. Ohjausryhmä kokoontuu 6-10 kertaa vuodessa.

Keskeiset toimintamuodot:

Polku-tapaaminen järjestetään kerran vuodessa toiminnassa mukana olevien yhdistysten ja oppilaitosten edustajille.

Kokemuskouluttajien peruskoulutusta  järjestetään tarpeen mukaan ja resurssien puitteissa.

Täydennys- ja jatkokoulutus toiminnassa mukana oleville kokemuskouluttajille järjestetään kerran vuodessa.

Lisätietoa:
Oman järjestön ja yhdistyksen kokemuskoulutuksen yhteyshenkilöiltä, sekä:
www.toimeksi.fi/fi/oulussa tai oulunkokemuskoulutus@gmail.com

Ohjausryhmän yhteystiedot:
Puheenjohtaja Liisa Pitzén, Invalidiliitto Oulu
Sähköposti: liisa.pitzen @invalidiliitto.fi