Tampereen ohjausryhmä

Tampereella järjestettiin kokemuskoulutuksen ohjausryhmän perustamiskokous 31.8.2011. Tällä hetkellä ohjausryhmällä on menossa jo toinen toimintakausi. Ohjausryhmän kokoonpano on tällä toimikaudella; 4 sosiaali- ja terveyden alan oppilaitoksen / yliopiston lääketieteen laitoksen edustajaa, 3 yhdistysten edustajaa sekä 3 järjestöjen edustajaa. Pirkanmaan alueella toimii 98 kokemuskouluttajaa/kevät 2015. Pirkanmaan ohjausryhmä kokoontuu pääsääntöisesti 3-4 kertaa vuodessa ja tarpeen mukaan perustetaan alatyöryhmiä.

Toimijat

Kokemuskouluttajat:

  • Pirjo Toivanen, Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry
  • Kari-Pekka Rauhala, Aivovammaliitto ry
  • Kari Puusniekka, Munuais- ja maksaliitto ry

Järjestöjen edustajat:

  • Luomanen Marjo, Lihastautiliitto ry, marjo.luomanen@lihastautiliitto.fi
  • Sinkkonen Carita, Aivoliitto ry, carita.sinkkonen@aivoliitto.fi
  • Rita Järvinen, Kynnys ry

Opetusyksiköiden edustajat:

  • Karoskoski Petri, Takk, karoskoski@kolumbus.fi
  • Laaksonen Mari, Tamk / hoitotyö, mari.laaksonen@tamk.fi
  • Pöntiö Inga, TREDU inga.pontio@tredu.fi
  • Vanhatalo-Suonurmi Tarja, Tampereen yliopisto / lääketieteen yksikkö /kliinisten taitojen lab. tarja.vanhatalo-suonurmi@uta.fi

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö: Carita Sinkkonen, Aivoliitto ry Puhelin: 050 3089095 Sähköposti: carita.sinkkonen@aivoliitto.fi