Turun ohjausryhmä

Turussa kokemuskouluttajia on tällä hetkellä toiminnassa mukana 39. He edustavat 14 eri potilasjärjestöä ja yhdistystä. He ovat tavoittaneet yli 200 opiskelijaa. Kokemuskouluttajille järjestetään kaksi kertaa vuodessa työnohjaus- ja virkistysiltoja.

Ohjausryhmän kokoonpano 2018–2019

 • Pj. Maaria Lillberg, järjestösuunnittelija, Neuroliitto ry
 • Sirpa Madsen, omaistyöntekijä, Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry
 • Minna-Kaarina Wuorela, opetushoitaja, Lääketieteellisen koulutuksen tutkimus- ja kehittämisyksikkö (TUTKE) Lääketieteellinen TDK, Turun Yliopisto
 • Riikka Teuri, lehtori, Turun AMK
 • Outi Korpelainen, aluesuunnittelija, Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry, Muistiluotsi
 • Noora Mäkelä, kokemuskouluttaja, Näkövammaisten liitto
 • Nina Merikanto,  kokemustoimija, Neuroliitto
 • Satu Mylly, KoKoA
 • Milla Roos, järjestösuunnittelija, Parkinson-liitto ry

Toimijat

Toiminnassa mukana olevia järjestöjä, yhdistyksiä ja oppilaitoksia

Järjestöt ja yhdistykset

 • Aivovammaliitto ry
 • Allergia- ja astmaliitto ry
 • Epilepsialiitto ry
 • Lihastautiliitto ry
 • Lounais-Suomen neuroyhdistys ry
 • Munuais- ja maksaliitto ry
 • Psoriasisliitto ry
 • Suomen CP-liitto ry
 • Suomen Diabetesliitto ry
 • Suomen Parkinson-liitto ry
 • Suomen Reumaliitto ry
 • Suomen Syöpäyhdistys ry
 • Turun Seudun Nivelyhdistys ry

Mukana olevat opetusyksiköt

 • Kaarinan sosiaali- ja terveysalan oppilaitos
 • Naantalin ammattiopisto
 • Salon Seudun Ammattiopisto
 • Turun Aikuiskoulutuskeskus
 • Turun ammatti-instituutti
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu, Salon yksikkö
 • Turun Seudun lihastautiyhdistys / avustajakeskus
 • Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö: Pj. Maaria Lillberg, järjestösuunnittelija, Neuroliitto ry
Sähköposti: maaria.lillberg at neuroliitto.fi
Puhelinnumero: 0400 976 718