Turun ohjausryhmä

Turussa kokemustoimijoita on tällä hetkellä toiminnassa mukana 42. He edustavat 21 eri potilasjärjestöä ja yhdistystä. Kokemustoimijoille järjestetään vuosittain työnohjaus- ja virkistysiltoja.

Ohjausryhmän kokoonpano 2018–2019

 • Pj. Maaria Lillberg, järjestösuunnittelija, Neuroliitto ry
 • Eija Eloranta, järjestöpäällikkö, Lihastautiliitto ry.
 • Sirpa Madsen, omaistyön koordinaattori, Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry
 • Minna-Kaarina Wuorela, opetushoitaja, Lääketieteellisen koulutuksen tutkimus- ja kehittämisyksikkö (TUTKE) Lääketieteellinen TDK, Turun Yliopisto
 • Riikka Teuri, lehtori, Turun AMK
 • Outi Korpelainen, aluesuunnittelija, Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry, Muistiluotsi
 • Kaarina Anttila, kokemustoimija, Suomen syöpäyhdistys ry. / Lounais-Suomen syöpäyhdistys ry,
 • Noora Mäkelä, kokemustoimija, Näkövammaisten liitto
 • Nina Merikanto,  kokemustoimija, Neuroliitto
 • Satu Mylly, KoKoA

Toimijat

Toiminnassa mukana olevia järjestöjä, yhdistyksiä ja oppilaitoksia

Järjestöt ja yhdistykset

 • AHDH-Liitto ry
 • Aivoliitto ry
 • Aivovammaliitto ry
 • Hengitysliitto ry
 • Invalidiliitto ry
 • Kuuloliitto ry
 • Lihastautiliitto ry
 • Neuroliitto
 • Näkövammaisten liitto ry
 • Mielenterveyden keskusliitto ry
 • Mielenterveysomaisten keskusliitto ry
 • Munuais- ja maksaliitto ry
 • Psoriasisliitto ry
 • Suomen Diabetesliitto ry
 • Suomen Kilpirauhasliitto ry
 • Suomen Reumaliitto ry
 • Suomen Sydänliitto ry
 • Suomen Syöpäyhdistys ry
 • Syömishäiriöliitto –SYLI
 • Parkinsonliitto ry
 • Turun Seudun Nivelyhdistys ry

Mukana olevat opetusyksiköt

 • Ammattiopisto Livia, Kaarina
 • Raseko ammattiopisto, Raisio
 • Salon Seudun Ammattiopisto
 • Turun Aikuiskoulutuskeskus
 • Turun ammatti-instituutti
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu, Salon yksikkö
 • Turun Seudun lihastautiyhdistys / avustajakeskus
 • Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö: Pj. Maaria Lillberg, järjestösuunnittelija, Neuroliitto ry
Sähköposti: maaria.lillberg at neuroliitto.fi
Puhelinnumero: 0400 976 718