Vaasan ohjausryhmä

Kokemuskouluttajatoiminnan ohjausryhmä organisoi ja ohjaa toimintaa. Siinä ovat edustettuina järjestöt, kokemuskouluttajat, koulutusyhteistyökumppanit sekä toiminnassa mukana olevien oppilaitosten edustajat. Vaasan alueella toimi sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen ohjausryhmä. Vaasanseudulla toimii useita koulutettuja kokemuskouluttajia, jotka edustavat eri potilasjärjestöjä. Ohjausryhmän tavoitteena on resurssien puitteissa kasvattaa edustus potilas-/ vammaisryhmittäin mahdollisimman kattavaksi ja saada yhteistyöhön mukaan kaikki paikalliset opetusyksiköt kaksikielisyys huomioiden.

Toimijat

Suomenkielisen ohjausryhmän jäsenet:

  • Marjo Luomanen, järjestösuunnittelija/kokemuskouluttaja, Lihastautiliitto ry
  • Jessica Åhman, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, Vaasanseudun yhdistykset ry
  • Kati Långsjö, sosiaalityön lehtori, Vaasan AMK
  • Outi Vekara, lehtori, Vaasan AMK
  • Hilkka Korpi, kouluttaja, Vaasan aikuiskoulutuskeskus
  • Kurt Jäntti, kokemuskouluttaja, Psoriasisliitto, Vaasanseudun Psoriasisyhdistys

 Ruotsinkielisen ohjausryhmän jäsenet / Styrgruppen för Expertutbildning i Vasanejden:

  • Teija Flygar
  • Viveca Ågren-Rintala
  • Marianne Siermala
  • Susann Sjöström

 Yhteystiedot

Suomenkielinen ohjausryhmä:

Yhteyshenkilö: Marjo Luomanen, Lihastautiliitto ry Puhelin: 040 754 9716 Sähköposti: marjo.luomanen(@)lihastautiliitto.fi

Den svenskspråkiga styrgruppen:

Kontaktperson: Susann Sjöström Järjestösuunnittelija (sij.) /Organistaionsplanerare (vik.) Vaasan Seudun Yhdistykset ry/Vasanejdens Föreningar, Puhelin: 044 7565 413, sähköposti: susann.sjostrom (@) vaasanseudunyhdistykset.fi