Jäsenyhteisöt

Kansanterveysjärjestöt toimivat eri sairausryhmiä edustavien henkilöiden etujärjestöinä. Kokemuskouluttaja ei koskaan toimi yksin, vaan edustaa aina myös omaa jäsenjärjestöään. Taustajärjestöt vastaavat kokemuskouluttajiksi valittavien soveltuvuudesta tehtävään. Niiden tehtävänä on myös ylläpitää kokemuskouluttajan tietoja ja taitoja sekä tarjota kokemuskouluttajalle täydennyskoulutusta ja tukea. Kullakin verkostoon kuuluvalla järjestöllä on kokemustoiminnasta vastaava yhteyshenkilö.