Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmä

Järjestöjen yhteisen kokemustoiminnan valtakunnallisia suuntaviivoja, painopistealueita ja linjauksia tekee kokemustoiminnan valtakunnallinen ohjausryhmä. Ohjausryhmä pyrkii toiminnallaan tukemaan alueellisten rakenteiden syntymistä sekä koordinoidun ja yhtenäisen kokemustoimintamallin juurtumista eri puolille Suomea.

Ohjausryhmän jäsenet vuonna 2018:

Kokemustoimijat:

Helena Skogström, Invalidiliitto ry.
Sari Dunder, Aivoliitto ry.

Opetusyksiköiden edustajat:

Minna-Kaarina Wuorela, Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
Petri Karoskoski, Tampereen aikuiskoulutuskeskus – TAKK
Rauni Räty, Lapin ammattikorkeakoulu

Järjestöjen edustajat:

Asta Tirronen, Suomen Kilpirauhasliitto ry. (puheenjohtaja)
Kati Multanen, Diabetesliitto ry. (varapuheenjohtaja)
Susanna Haapala, Kynnys ry.
Marjo Luomanen, Lihastautiliitto ry.
Päivi Rissanen, Mielenterveyden keskusliitto ry.

Lisäksi ohjausryhmän kokoonpanoon kuuluvat hallinnoijan edustajana Jaana Hirvonen, kehitysjohtaja, Suomen Reumaliitto ja Lauri Honkala, suunnittelija, Suomen Reumaliitto. Yhteydenotot ohjausryhmän liittyvissä asioissa voi lähettää: lauri.honkala (at) kokemustoimintaverkosto.fi